TUTKIMUSTIETOA

SIIMEKSEN TAUSTALLA TUTKITTUA TIETOA

PALAUTUMISEN MERKITYS JA MIKROTAUOT

Suurin osa suomalaisista palautuu huonosti. Palautumisessa on kyse kehon ja mielen vireystilan säätelystä. Pienet tauot päivän aikana mahdollistavat paremman toimintakyvyn ja tehokkaamman työskentelyn. Ilman tietoista tauottamista palautuminen työpäivän aikana voi jäädä kuitenkin kokonaan puuttumaan, mikä heijastuu vapaa-aikaan, yöuneen sekä jälleen seuraavaan työpäivään. 

Puhutaan mikrotauoista, jotka ovat lyhyitä, puolesta minuutista muutamaan minuuttiin kestäviä omaehtoisia taukoja työpäivän aikana. Näiden tarkoituksena on irrottautua työstä ja siihen liittyvistä ajatuksista tavalla, joka toimii itselle parhaiten.

MONIAISTISUUS JA TAITEEN JA LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Moniaistisuus tarkoittaa monen aistin kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta. Ihmiset hahmottavat maailmaa aistiensa välityksellä, ja eri aistien kautta tulevat elämykset edistävät myös hyvinvointia. Taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tieteellistä näyttöä: ne laskevat stressitasoja ja vaikuttavat positiivisesti mielenterveyteen.

Ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Elinympäristöön lisätty luonto tuottaa käyttäjälleen lähes saman tyyppisiä vaikutuksia kuin fyysisesti luonnossa kuljeskelu. Tämän on todettu lisäävän elpymiskykyä, alentavan stressitasoa sekä parantavan yöunia ja keskittymiskykyä. Mieliala kohenee, jonka seurauksena moni kokee jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin.

MONIPUOLINEN SIIMES

Siimes on helppokäyttöinen ja huoleton elämystila, joka muokkautuu erilaisiin tiloihin ja ympäristöihin. Teemoina ovat KesäSiimes, TalvISiimes sekä LastenSiimes. Siimeksen voi hankkia omaksi tai vuokrata. Tilaasi hankitun Siimes-tilan sisältö päivitetään ja uudistetaan säännöllisesti. 

Siimes Silmun avulla voit koota itsellesi sopivan Siimes-kokonaisuuden vaikka omaan työhuoneeseesi.


TUTKITTUA TIETOA
LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSISTA TYÖPAIKOILLA


Systemaattinen katsaus työpaikoilla toteutettujen luontolähtöisten toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin (Irlanti, Saksa, 2020):

  • Katsauksessa korostui luontoaltistuksen vaikutuksesta tapahtunut kohdehenkilöiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen. Katsauksessa myös painotettiin luontolähtöisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta.

Terveet työpaikat: Luontokontaktin vaikutukset työntekijöiden stressiin ja terveyteen työssä (USA, 2011): 

  • Tutkimus osoitti, että luontokontaktilla voi olla positiivisia vaikutuksia stressitasoihin ja yleiseen hyvinvointiin.

Luonto työssä: Päivittäisen luontokontaktin vaikutukset työntekijöiden kokemaan stressiin ja psyykkiseen hyvinvointiin (2021): 

  • Tutkimus osoitti, että fyysinen ja visuaalinen pääsy luontoon työpaikalla voi johtaa stressitason alenemiseen sekä asenteiden myönteiseen muutokseen.

TAITEEN HYVINVOINTIVAIKUTUKSISTA TYÖPAIKOILLA


Oman mielenterveyden taidetta: Tutkimus taiteen harrastamisen ja mielenterveyden hyvinvoinnin välisestä suhteesta yleisväestössä" (UK, 2011): 

  • Tutkimus tarjosi näyttöä siitä, että taiteen harrastamisella on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen.

Taide työpaikalla parantaa työntekijöiden hyvinvointia (USA, EU 2022): 

  • Tässä tutkimuksessa havaittiin, että 69% osallistujista ilmoitti "mielenkiintoisen ja visuaalisesti vaikuttavan taiteen" työpaikalla edistävän heidän hyvinvointiaan. Taide työpaikalla voi vaikuttaa myönteisesti myös työntekijöiden saavutuksiin. 
  • Tutkimuksessa analysoitiin tutkimustuloksia kymmenen vuoden ajalta USA:ssa ja Euroopassa. 


Tutkimustieto viittaa vahvasti siihen, että niin luontokokemukset kuin taiteen pariin pääseminen vaikuttavat myönteisesti koettuun stressiin, mielenterveyteen ja yleiseen hyvinvointiin työpaikalla.

MONIAISTISUUDEN HYVINVOINTIVAIKUTUKSISTA 

  • Yölliset tuoksut paransivat ikäihmisten muistia huomattavasti – hajuaistilla tunnetusti yhteys muistiin.
  • Nukkuminen hajustetussa tilassa paransi 60-80-vuotiaiden koehenkilöiden muistia ja kykyä oppia uutta.

Tutustu HS artikkeliin tai alkuperäiseen tutkimusartikkeliin (USA, 7/2023).
TÄYDENNÄMME TUTKIMUSTIETOA TASAISEEN TAHTIN POLKUMME VARRELLA.

TERVETULOA SIVUILLEMME UUDELLEEN!