Sote- ja julkiset kohteet

Työhyvinvointia henkilökunnalle ja virikkeitä käyttäjille

Siimes on uniikeilla taidekankailla rajattu tila, jossa on luontoelämyksiä eri aisteille. Siimeksessä yhdistyvät moniaistisuus sekä taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Siimes tuo elämyksellisen tauko- tai kohtaamispaikan niin sotealan asiakkaille kuin henkilökunnallekin.  

Siimes sopii erinoimaisesti mm. kouluihin, kirjastoihin, nuorisotiloihin ja eri tyyppisiin keskuksiin. 


Jutta Pääkkönen
Jutta Pääkkönen
Erityisesti potilaat, joita sairaalaympäristö on pelottanut tai ahdistanut, ovat pystyneet käymään vastaanotoilla, kun ne on järjestetty Siimekseen.

Jutta Pääkkönen, hoitotyön kehittämisasiantuntija,
Psykiatrian hoitokeskus, Sairaala NovaSadat sotealan käyttäjäpalautteet osoittavat Siimeksen toimivuuden

Työ sosiaali- ja terveysalalla koetaan usein haastavana ja kuormittavana. Siimestä on kuvailtu hiljentymisnurkkauksena, joka vastaa rauhoittumisen tarpeeseen ja elpymispaikkana, jonne voi tarvittaessa hetkeksi vetäytyä. 

Myös vastaanottoja pidetty Siimeksessä. Joskus potilas voi kokea sairaalaympäristön ahdistavana. Silloin siimes on auttanut haasteellisissa tilanteissa tarjoamalla mielekkään ja tasa-arvoisen kohtaamispaikan.


"Ollaan samalla viivalla, rentoudutaan ja pysähdytään hetki."

"Aivan ihana pesä. Olen tavannut Siimeksessä potilaita, jotka jännittävät vastaanottotilanteita. Paikka on toiminut rauhoittavana ja turvaa tuovana elementtinä." 

"Oikein sopiva imetyspaikka, jossa isosiskokin viihtyi."

"Mikä tunnelma ja tuoksu, voisiko tätä monistaa työtilaan ja työpaikan kahvihuoneisiin."

"Tällaisia tulisi olla useammissa paikoissa. Mieli lepää ja aistit nauttivat."

"Tunnelmallinen kokemus, suomalaisen metsän ja luonnon voimaannuttava vaikutus on uskomaton."


Voimaannu hetkestä metsän siimeksessä

Siimes rakentuu helposti lähelle, hyödynnettäväksi arjen keskellä. Tilassa tapahtuva toiminta on tarkoitettu osaksi päivittäisiä toimintoja. Kokonaisuuteen voidaan helposti lisätä valinnaisia virkistäviä elementtejä, kuten äänitarinoita, musiikkia ja askartelua.

  • Siimes tarjoaa henkilöstölle rauhoittavan ja palauttavan mikrotauon työhyvinvoinnin tueksi
  • Siimes luo asiakkaille viihtyisän ja elämyksellisen odotus- tai tapaamistilan
  • Elämystila on helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä yksin tai yhdessä
  • Siimes on mielekäs ja tasa-arvoinen kohtaamispaikka potilaiden ja asiakkaiden kanssa tai työntekijöiden kesken
  • Tila tuo virikkeitä eri aisteille ja virkistää mieltä 

Hoivakotien Siimes

  • Miellyttävä ympäristö  asiakkaan, asukkaan tai työkaverin kanssa käytävään kahdenkeskiseen keskusteluhetkeen.
  • Aktivoiva, asukkaan mieltä ja toimintakykyä virkistävä tila, jonne voidaan lisätä tarinoita, ääniä ja tuoksuja muistelutuokioiden ajaksi.
  • Asiakaskohtaamiset Siimeksessä parantavat vuorovaikutusta. ja edistävät asiakkaiden turvallisuuden ja tasa-arvoisuuden tunnetta.


Tutkittu ja sote-asiantuntijoiden kanssa kehitetty Siimes

Siimes-elämystiloja on testattu sairaalakohteissa sekä perhekeskus- ja hoivakotiympäristöissä, Kehitystyöhön ovat osallistuneet kymmenet sotealan ammattilaiset. 

Taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tieteellistä näyttöä. Tutkimukset osoittavat, että luonto ja taide lisäävät työssä viihtyvyyttä ja mielen hyvinvointia. Sisätilaan rakennettu luontokokemus palauttaa ja tarjoaa virikkeitä samalla tavoin. 

Siimeksen voi hankkia kuukausimaksulla tai kerralla omaksi.